HET PRIVACYBELEID VAN BEGLOBAL

Bescherming
BeGlobal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe we omgaan met persoonsgegevens. BeGlobal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BeGlobal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Het afhandelen van online transacties.
Het afleveren van bestellingen

Het betreft de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):
Naam,
Adres, postcode en woonplaats,
(mobiel) Telefoonnummer,
Email adres.


Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken we gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen.

BeGlobal verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
BeGlobal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Informatie
Vragen over ons privacybeleid of klachten kunt u richten aan:

BeGlobal
Coenecoop 3A1
2741 PG Waddinxveen
info@beglobal.nl

Ter attentie van: Dhr. A. Noordwijk
 

Klik hier voor ons Cookiebeleid

FORMULIEREN

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:

- Welke gegevens we verwerken
- Met welk doel we deze gegevens verwerken
 

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

FORMULIER: CONTACT

Gegevens: bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Vraag/opmerking

Doel: we verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Analyse: we kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

FORMULIER: NIEUWSBRIEF AANMELDING

Doel: we zullen je e-mailadres verwerken zodat we je een periodieke mailing kunnen sturen.

Analyse: we kunnen je gegevens gebruiken voor interne analyses om onze service te verbeteren. Van een verzonden mailing analyseren we of een mailing is gelezen (d.m.v. downloaden van de afbeeldingen hierin) en of er op één van de URL links hierin is geklikt en wanneer, zodat we het succes van de mailing en de berichten hierin kunnen bepalen.

Afmelden: Indien de afmeld link in de mailing zelf wordt geklikt, en deze wordt bevestigd, zullen we je e-mailadres toevoegen aan onze "afgemeld" tabel. We gebruiken deze tabel enkel om verder te voorkomen dat het systeem nog verdere mailings verstuurd.

 

FORMULIER: OFFERTE AANVRAGEN

Gegevens: wanneer u ons offerte aanvraag formulier invult, verzamelen we de volgende gegevens :

 • Naam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Het artikel waarvoor offerte wordt aangevraagd

Doel: dit formulier gebruiken we om uw offerte aanvraag voor dit artikel te verwerken, en contact met u op te nemen hierover.

Analyse: we kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

FORMULIER: VRAAG OVER DIT PRODUCT

Gegevens: bij het versturen van ons vraag over dit product, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Vraag

Doel: we verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel contact op te nemen.

Analyse: we kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Duurzame verzending
   • Voor alle bestellingen
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Ruim assortiment
   • Genoeg keuze
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Merkversterkend
   • Meer dan alleen een logo
 • Usp 4